KONTAKT

For oplysninger og tilmelding til arrangementer
Allan Falk
Svanevænget 4
2100 København Ø
kontakt@sdjh.dk

 

INDMELDELSE

Indmeldelse i Selskabet for Dansk Jødisk Historie kan ske ved

1) at udfylde og sende nedenstående skema eller sende en mail med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til: kontakt@sdjh.dk

OG

2) indbetale kontingentet (300 kr) på Danske Bank Reg.nr. 1551 konto nr. 6730736.

Selskabets medlemmer har også adgang til Dansk Jødisk Genealogisk Database. NB! Adgang til databasen er kun muligt, hvis man har e-mail adresse!


Oplysning om betaling fra udlandet:
Årligt kontingent: 300.00 DKK
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK80 3000 0006 7307 36