HVEM ER VI

RAMBAM / Selskabet for Dansk Jødisk Historie blev stiftet i 1980. Det er åbent for alle, som interesserer sig for dansk jødisk historie, og som ønsker at støtte selskabets formål.

Vores formål er:

  • Styrke interessen for dansk jødisk historie og genealogi ved at tage initiativ til og støtte forskning på området.
  • Foranledige at relevant materiale bliver samlet og bevaret.
  • Publicere afhandlinger og oplysninger om projekter.
  • Koordinere medlemmernes arbejde og bistå dem med råd og vejledning.

Selskabet:

Selskabet for Dansk Jødisk Historie formidler viden om dansk jødisk historie, kultur og genealogi.
Selskabet blev stiftet i 1980 og har i dag ca. 250 medlemmer.
I 2013 fusionerede Selskabet for Dansk Jødisk Historie og Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS), således at den af JGS opbyggede "Dansk Jødisk Genealogisk Database" nu er tilgængelig for alle selskabets medlemmer, der har e-mail adresse, ligesom alle de materialer, der før var at finde på JGSs hjemmeside, nu er tilgængelige her

Der arrangeres ca. 6 foredrag og arrangementer om året. Selskabet indgår løbende arrangementssamarbejder med andre kulturforeninger. Selskabet udgiver årsskriftet RAMBAM i november-december måned.

Selskabet for Dansk Jødisk Historie er medlem af Dansk Historisk Fællesråd.
Selskabet for Dansk Jødisk Historie er medlem af International Association of Jewish Genealogical Societies.

For oplysninger, tilmelding til arrangementer og indmelding er du altid velkommen til at kontakte os

 

Bestyrelsen: