2008 udgav Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark en Bibliografi for jødisk historie og genalogi udarbejdet af Merete Carstens, blibliotekar i Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark. Den findes under punktet "genealogi", hvor der også ligger alle numre af Jødisk Genealogisk Selskabs tidsskrift "JGS-NYT", hvor der er mange interessante artikler om og links vedrørende jødisk historie men naturligvis især om genealogi.