Integration og broderskab

15. november 2016, kl. 19:00

Integration og broderskab - Danske jøder og deres skydeskiver i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab

Foredrag ved mag.art. Inge Bucka Mejlhede

Siden midten af 1700-tallet har det været en tradition i Skydeselskabet, at hver nyoptaget skydebroder får malet en skydeskive med et selvvalgt motiv. Optagelsen af jødiske skydebrødre sker ikke på et tilfældigt tidspunkt, men hænger uvilkårligt sammen med de danske jøders integrations- og assimilationshistorie og de nye muligheder, som det såkaldte ”Frihedsbrev” – Anordningen af 1814 – opsummerede.

Foredraget sætter fokus på de dansk-jødiske medlemmer i Skydeselskabet og deres skydeskiver ud fra et kunst- og kulturhistorisk perspektiv.

Kontakt os på sfdjh2016@gmail.com for yderligere information om sted og tilmelding mv.

KOMMENDE ARRANGEMENTER